"RELEASE THE SPYCE" Character Song CD Collection!

📌 (2/23/19) ... views

Cover Art: PCCG-01733
RELEASE THE SPYCE Character Song CD Goe & Hatsume
RELEASE THE SPYCE キャラクターソングCD 五恵&初芽

🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘

Tracklist:
01. Sugar & Spice // Goe Ishikawa (Yuri Noguchi)
02. Nouberu Shou wa Irimasen // Hatsume Aoba (Aya Uchida)
03. Spatto! Spy & Spyce -Goe & Hatsume Ver.- // Goe Ishikawa (Yuri Noguchi) & Hatsume Aoba (Aya Uchida)
04. Sugar & Spice -instrumental- // Goe Ishikawa (Yuri Noguchi)
05. Nouberu Shou wa Irimasen -instrumental- // Hatsume Aoba (Aya Uchida)

🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘

Download Links (320K):
>>> Track: #1 || #2 || #3 || #4 || #5 || <<<

🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘
🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘

Cover Art: PCCG-01732
RELEASE THE SPYCE Character Song CD Fu & Mei
RELEASE THE SPYCE キャラクターソングCD 楓&命

🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘 

Tracklist:
01. Pick // Fu Sagami (CV: Akane Fujita)
02. Tsuki Musubi // Mei Yachiyo (CV: Aya Suzaki)
03. Spatto! Spy & Spyce -Fu & Mei Ver.- // Fu Sagami (CV: Akane Fujita), Mei Yachiyo (CV: Aya Suzaki)
04. Pick-instrumental- // Fu Sagami (CV: Akane Fujita)
05. Tsuki Musubi -instrumental- // Mei Yachiyo (CV: Aya Suzaki)
  
🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘

Download Links (320K):
>>> Track: #1 || #2 || #3 || #4 || #5 || <<<

🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘 
🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘 

Cover Art: PCCG-01729
RELEASE THE SPYCE Character Song CD Momo & Yuki
RELEASE THE SPYCE キャラクターソングCD モモ&雪

🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘

Tracklist:
01. Ashita no Nioi // Momo Minamoto (Yukari Anzai)
02. Kokoro wa Kitto // Yuki Hanzomon (Manami Numakura)
03. Spatto! Spy & Spyce -Momo & Yuki Ver.- // Momo Minamoto (Yukari Anzai) & Yuki Hanzomon (Manami Numakura)
04. Ashita no Nioi -instrumental- // Momo Minamoto (Yukari Anzai)
05. Kokoro wa Kitto -instrumental- // Yuki Hanzomon (Manami Numakura)

🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘

Download Links (320K):
>>> Track: #1 || #2 || #3 || #4 || #5 || <<<

🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘
🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘
🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘

Listen Online:
🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘
🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘
🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘  ⚪️ 🔘

External Links:
>>> VGMdb: PCCG-01729 | RELEASE THE SPYCE Character Song CD Momo & Yuki
>>> VGMdb: PCCG-01732 | RELEASE THE SPYCE Character Song CD Fu & Mei
>>> CDJapan: RELEASE THE SPYCE Character Song CD Momo & Yuki Momo Minamoto (Yukari Anzai) & Yuki Hanzomon (Manami Numakura) CD Maxi 

Comments